РЕКЛАМАФИЛТРИРАНЕначало > документи > Главна > Програма за изчисление на Заплатите и осигуровките за 2016г. - Zaplati_2016 1.16.11

Програма за изчисление на Заплатите и осигуровките за 2016г. - Zaplati_2016 1.16.11

реклама
Описание: 1.Възможност автоматично издаване на служебни бележки по ЗДДФЛ за доходите на физически лица в зависимост от полученият доход през годината 2.Възможност за автоматичен избор от списъка по основна икономическа дейност за определяне на процента за ТЗПБ на фирмата. 3.Въведена нова колона за избор, Лицето не се осигурява по ДОО(пенсионер), при която ако назначим пенсионер на граждански договор може да не му удържаме ДОО, ако той не желае да се осигурява. Възможност за всяко лице на граждански договор индивидуално да се укаже дали му се удържа авансов ДОД за 4-то тримесечие. Има възможност да се удържа членски внос към синдикална или друга организация автоматично, който представлява 1% от чистата сума на лицето.

Файл: Zaplati_2016.11.doc

Размер: 129.5 KB

Видяно: 696 пъти

Свалено: 670 пъти